Acasă

Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Buhalniţa este unitate şcolară cu personalitate juridică, având arondate locaţiile:

  • Şcoala Gimnazială „Grigore Ureche” Cepleniţa
  • Şcoala Primară Poiana Mărului

 

VIZIUNEA ŞCOLII

„O şcoală comunitară modernă, o şcoală pentru toţi”

Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Buhalniţa există pentru a servi interesele şi aspiraţiile educaţionale şi sociale ale comunităţii.

Beneficiarii direcţi şi cei indirecţi ai acestor servicii trebuie să acorde sprijin pentru ca şcoala să-şi poată îndeplini acest rol.

 

MISIUNEA ŞCOLII

Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Buhalniţa formează şi dezvoltă fiecărui elev “competenţele cheie” necesare pentru continuarea studiilor în ciclurile superioare şi pentru viaţa de zi cu zi.

Dorim să formăm fiecărui elev deprinderide învăţare pe parcursul întregii vieţi, bazate pe un nivel bun de folosire a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

Şcoala îsi propune să devină o “minicomunitate”, să ofere oportunităţi egale pentru dezvoltarea personală a fiecărui elev, inclusiv celor care provin din medii defavorizate şi celor care au cerinţe educative speciale.

Şcoala – centru educativ şi cultural, va avea uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie (copii, tineri, adulţi), căutând să satisfacă nevoia fiecăruia de a se simţi competent, responsabil şi implicat în viaţa comunităţii.