PNRAS

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Buhalnița lansează proiectul ”Plan de activități pentru reducerea riscului de abandon școlar la nivelul Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalnița și în cadrul structurii Școala Gimnazială „Grigore Ureche” Ceplenița”,cod F-PNRAS-1-2022-1645    finanțat prin S.G. – PNRAS, în cadrul Componentei C15 – Educație a Planului Național de Redresare şi Reziliență (PNRR)

 

În data de 26 septembrie 2022, a fost semnat contractul de finanțare numărul 35, între Inspectoratul Școlar Județean Iași și  Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Buhalnița.

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Buhalnița este Beneficiarul proiectului „Plan de activități pentru reducerea riscului de abandon școlar la nivelul Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalnița și în cadrul structurii Școala Gimnazială „Grigore Ureche” Ceplenița”, cod F-PNRAS-1-2022-1645,   proiect finanțat prin Schema de Granturi Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, în cadrul Componentei C15 – Educație a Planului Național de Redresare şi Reziliență (PNRR). aprobat prin Ordinul ministrului educației nr.3580/15.04.2022.

 

Obiectivele proiectului:

O1: Prevenirea riscului de abandon școlar prin integrarea în mediul favorabil învățării a elevilor

aparținând grupurilor vulnerabile, prin participarea acestora până în anul 2025 la programe

extrașcolare menite să le crească motivația pentru învățare.

O2: Creșterea ratei de participare la evaluarea națională cu 20% până în sesiunea 2025.

O3: Creșterea ponderii mediilor peste 6,00 și a procentului de promovare la examenul de EN pentru

cel puțin 5 elevi anual.

O4: Consolidarea relației elevi – părinți – școală prin participarea până în anul 2025 a cel puțin 40%

dintre părinții elevilor din grupul-țintă în activități de educație parentală.

Valoarea nerambursabilă a Contractului de Finanțare este de. de  743.115,00 lei, așa cum a fost aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3580/ 15.04.2022.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, incluzând 3 (trei) ani școlari, respectiv între data 26.09.2022, data semnării contractului de finanțare,  și data 25.09.2025.

Codul proiectului: F-PNRAS-1-2022-1645

Date contact ale beneficiarului:

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Buhalnița

Strada Principală, Nr.91, Cod postal  707071

Telefon/ Fax: 0232-730058

Email: sc_buhalnita@yahoo.com

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României ”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/          https://www.facebook.com/PNRROficial/