Proiect Erasmus+ KA1

The EUropean learning – a chance for RURAL school (EURURAL)

Proiect ERASMUS + (KA1)

Perioada de desfășurare: 01.11.2020 – 31.10.2021

Scopul  proiectului: – dezvoltarea competentelor profesionale ale cadrelor didactice prin cursuri de formare în țări ale Uniunii Europene

Obiectivele proiectului:

– îmbunătățirea activității instructiv-educative prin învățarea de noi metode si tehnici de predare-învățare în care tehnologia informației și comunicațiilor poate fi integrată cu ușurință;

– învățarea unor metode de gestionare a conflictului pentru crearea unui mediu școlar sigur și favorabil învățării și

dezvoltarea dimensiunii europene a școlii;

Grupul țintă:  – opt cadre didactice ale Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalnița si structurilor arondate.

Echipa de proiect:

  • Director Prof. Galben Diana-Loredana – reprezentant legal/ responsabil diseminare proiect
  • Prof. Oniceanu Adina-manager de proiect
  • Prof. Irimia Adina-Elena-responsabil evaluare/logistică
  • Prof. Pintilie Beatrice-Loredana-responsabil monitorizare proiect
  • EconomistTescu Maria-Carmen – expertul financiar

MOBILITĂȚI:

Cursul1: 26.07.2021-31.07.2021 – 4 profesori vor participa in Florence, Italy la cursul „ICT as a Tool for a

 Student Centered Classroom”. Europass Teacher Academy 

Activitatea are ca obiectiv principal combaterea eșecului in educație

reducând părăsirea  timpurie a școlii prin integrarea și utilizarea eficientă a resurselor digitale în cadrul

procesului de predare.  Prin acest curs participanții vor fi motivați să integreze în mod eficient TIC în

predare, astfel încât elevul să fie în centrul procesului de predare-învățare

Cursul 2:  16.08.2021-21.08.2021 – 4 profesori  vor participa în Barcelona, Spania la cursul „Conflict

 Management, Emotional  Intelligence and Bullying Prevention”. Europass Teacher Academy  

Activitatea are ca scop dezvoltarea  unor tehnici și abilități de comunicare și intervenție în cadrul

situațiilor conflictuale de la nivelul clasei.

Prin acest curs participanții își vor îmbunătăți abilitatea de a modela și de a încuraja ascultarea activă și

empatia în rândul elevilor de astăzi, cetățenii activi de mâine, prin activități practice ce pot fi aplicate

imediat în clasă; se vor bucura de o mai buna conștientizare a nevoilor emoționale ale elevilor și vor

dobândi abilități ce îi vor ajuta in promovarea unor relații în clasă mult mai puternice, creându-se astfel

un climat mult mai favorabil/ pozitiv în școală, atât pentru profesori, cât și pentru elevi.

POSTMOBILITATE:

  1. a) reflecții după fiecare flux – integrarea la nivelul organizației a experienței obținute în urma cursului

– prezentare în cadrul Consiliului Profesoral, în cadrul ședințelor cu părinții

  1. b) diseminare
  2. c) susținerea la fiecare clasă a cel puțin două lecții în cadrul cărora să se utilizeze tehnici și instrumente

dobândite în urma celor doua cursuri

d)monitorizare si evaluare